نظر سنجی

پیشرفت طرح مسکن مهر در استان را چگونه ارزیابی می كنيد؟
 
 
شرایط متقاضیان
* متقاضی و افراد تحت تکفل از تاریخ 1/1/1384 فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد
* از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین ، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند
* متاهل یا زن سرپرست خانوار باشند
* حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند. سابقه سکونت برای مهاجرین از شهرهای بزرگ این مدت به یک سال کاهش یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل می شوند سابقه سکونت ، ملاک عمل نخواهد بود
 
 
Design:دفتر فناوری اطلاعات سازمان مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it